Intalnire de lucru – „Eficientizarea monitorizarii electronice a datelor in sistemul CDI - HLEG pentru Inventii de Serviciu 24 martie 2015

Scopul intalnirii a fost optimizarea manualului (Ghid Metodologic privind aplicarea legislatiei legata de proprietate intelectuala/inventii de serviciu)  - forma si continut, inclusiv armonizarea legislativa

In cadrul intalnirii au fost discutate urmatoarele aspecte :

1.  Prima varianta a manualului de bune practici, in scopul optimizarii acestuia din punct de vedere al formei si continutului (reasezarea pe capitole si subcapitole, organizarea schemelor si anexelor);

2.  Armonizarea continutului manualului cu prevederile cadrului legislativ si realizarea de modele/anexe de documente suport, cu referire la prevederile legale in vigoare in domeniul proprietatii intelectuale/inventiilor de serviciu (cu consultarea dlui. prof. Gheorghe Gheorghiu).

Concluzii si pasi de urmat:

  1. Precizarea ocupatiilor conexe domeniului proprietatii intelectuale/inventiilor de serviciu si pentru care exista elaborate standard ocupational (SO) si care se regasesc in COR (broker de tehnologii, SO elaborat in 2012, data propusa pentru revizuire – martie 2015, SO manager de inovare, elaborat in 2008);
  2. Definirea terminologiei specifice domeniului – inventie, inovare, inovatie. Inovatia nu mai este legata de domeniul inventiilor de serviciu si nu mai este un termen de actualitate. Definirea inventiei de serviciu si a inventiei libere se face conform legii in vigoare. Se va elabora un glossar de termeni si de abrevieri care va fi conceput ca anexa la manual (anexa 1);
  3. Definirea organizatiei de cercetare – dezvoltare (OCD) astfel incat sa se inteleaga ca se adreseaza tuturor organizatiilor care desfasoara astfel de activitati, nu doar universitatilor sau INCD-urilor;
  4. Studiile de caz/exemplele de bune practici vor putea fi prezentate in cadrul workshopului programat;
  5. Anexele manualului trebuie sa fie reorganizate si renumerotate, conform modificarilor discutate;
  6. In ceea ce priveste drepturile asupra inventiilor, acestea se vor detalia in functie de fiecare situatie posibila si vor fi prezentate, de asemenea, exemple de bune practici din tari cu traditie in domeniu;
  7. Capitolul dedicat managementului inovarii va prezenta, printre altele, drepturi si obligatii privind proprietatea intelectuala/inventiile de serviciu, modele de contracte ;
  8. Prezentarea situatiilor care cer respectarea confidentialitatii, specificarea clara in conventiile de confidentialitate a aspectelor importante care apara inventia realizata (clauza privind apararea inventiei).

Prentru a vizualiza aceasta pagina este nevoie de un browser modern.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer 9+