Activitati

I. Management de proiect

Managementul se desfasoara pe urmatoarele niveluri de responsabilitate: management financiar, management juridic, management tehnic. Metodele de management folosite sunt cele caracteristice managementului riscului, calitatii, resurselor umane, comunicarii, timpului, costurilor, achizitiilor.

II.Dezvoltarea cadrului de raportare si monitorizare a infrastructurilor de cercetare, scenarii de dezvoltare

Activitatea este structurata pe 3 componente principale:

1. Elaborarea specificatiilor necesare dezvoltarii portalului de raportare si monitorizare a infrastructurilor de cercetare din Romania si dezvoltarea acestui portal - Registrul National al Infrastructurilor de Cercetare - RNI;

2. Dezvoltarea metodologiei privind aplicarea legislatiei in vigoare legata de proprietatea intelectuala/inventii de serviciu pentru dezvoltarea serviciilor de transfer tehnologic si acces la infrastructurile de cercetare publice;

3. Elaborarea de scenarii privind constructia, accesul si utilizarea infrastructurilor globale de cercetare, precum si de scenarii posibile privind impactul infrastructurilor de cercetare in dezvoltarea integrata teritoriala, pornind de la stiinta si inovare.

Rezultate asteptate (livrabile):

R1: Ghid privind structurarea informatiei si functionalitatile portalului;

R2: Raport privind infrastructurile din Romania (fluid book);

R3: Specificatii pentru constituirea Portalul Registrul National al Infrastructurilor de Cercetare;

R4: Portalul Registrul National al Infrastructurilor de Cercetare dezvoltat si incarcat cu studii de caz si informatii despre infrastructurile de cercetare majore;

R5: Ghid Metodologic privind aplicarea legislatiei in vigoare legate de proprietatea intelectuala/inventii de serviciu;

R6: Elaborarea a 3 scenarii si a unui studiu de caz privind impactul infrastructurilor de cercetare din Romania.

Activitatea se implementeaza sub indrumarea unui High Level Expert Group (HLEG) format din personalitati din domeniu, recunoscute atat la nivel national cat si la nivel international (http://www.date-cdi.ro/ro/membri-hleg).

Totodata, se constitue un High Level Users Group format din furnizori de servicii de acces la infrastructuri si utilizatori de infrastructuri de cercetare, pentru a realiza analize de simplificare administrativa privind accesul public/privat la infrastructurile de cercetare din Romania.

III. Dezvoltarea cadrului de raportare si monitorizare a a resurselor umane din sistemul national de CDI

Dezvoltarea unui portal destinat managementului resursei umane care sa asigure integrarea/valorificarea aplicatiilor informatice deja functionale (doctoranzi si conducatori de doctorat, diaspora stiintifica), precum si a portalului cercetatorilor din Romania.

Rezultate asteptate (livrabile):

R1 : Realizarea unui ghid referitor la resursa umana din CDI, ghid care stabileste principiile structurarii informatiei si descrie functionalitatile portalului ;

R2 : Realizarea unei platforme de brokerage – spatiu comun de intalnire, valorificare si colaborare pentru toti actorii  sistemului CDI.  

R3 : Dezvoltarea portalului dedicat resurselor umane din sistemul de CDI.

Atat portalul dedicat resurselor umane din sistemul CDI, cat si platforma de brokerage vor fi interconectate cu Registrul National al Infrastructurilor de Cercetare (RNI).

IV. Etica / Integritate/Transparenta

Prin aceasta activitate, se asigura promovarea transparentei si integritatii in sistemul CDI, cu respectarea normelor deetica prevazute de legislatia in vigoare. Astfel, se vor lua in considerare prevederile legale existente la nivel national si se va urmari imbunatatirea cadrului national existent privind conduita in cercetare-dezvoltare pornind de la o analiza a documentelor specifice domeniului eticii in CDI, existente in Uniunea Europeana si la nivel international.

Rezultate asteptate (livrabile) :

R1: Ghid practic privind etica in cercetarea stiintifica, avand la baza o analiza a documentelor specifice domeniului eticii in CDI in statele membre ale Uniunii Europene;

R2: Studiu privind implementarea legislatiei nationale privind sistemul de cercetare, dezvoltare si inovare;

R3: Studiu sociologic privind perceptia publicului in legatura cu respectarea eticii in CDI.

V. Promovare si vizibilitate

Definirea si implementarea Planului de Comunicare se fac in conformitate cu instructiunile cuprinse in Manualul de identitate vizuala pentru instrumentele structurale 2007-2013 in Romania (obiectivul convergenta).  

Se promoveaza obiectivele, activitatile si rezultatele obtinute in cadrul proiectului.

Rezultate asteptate (livrabile):

R1: Pagina web actualizata si administrata permanent;

R2: Actiuni de informare si publicitate, inclusiv prin mass-media, catre beneficiarii finali ai portalurilor informatice dezvoltate in proiect;

R3: Kit identitate vizuala;

R4: Conferintele de prezentare a rezultatelor finale.

VI. Audit

Auditul intregului proiect se realizeaza de catre un auditor autorizat, cu rolul de a urmari respectarea legislatiei, atingerea obiectivului general, a obiectivelor specifice stabilite si a tuturor activitatilor, inregistrarilor si conturilor.

Prentru a vizualiza aceasta pagina este nevoie de un browser modern.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer 9+