Comunicat de presă - conferinţă finalizare proiect, 15 decembrie 2015

COMUNICAT  DE  PRESĂ - Platformele ERRIS și  BrainRomania 3.0 - rezultatele emblematice ale proiectului TIC, 15 decembrie 2015, București
În perioada ianuarie 2014 - decembrie 2015, Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) a implementat proiectul ”Eficientizarea procesului de monitorizare electronica a datelor privind activitățile și infrastructurile din domeniul cercetării și dezvoltării, prin implementarea de tehnologii modern TIC”.
Proiectul a avut ca scop consolidarea rolului sistemului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare în societate şi creşterea vizibilităţii acestuia pe plan european şi internaţional. Principalele instrumente dezvoltate pentru stimularea colaborării şi a participării la reţelele naţionale şi internaţionale de profil sunt asociate platformelor: Engage in the Romanian Research Infrastructures System (ERRIS), platforma de booking a serviciilor oferite de infrastructurile de cercetare din România şi platforma BrainRomania 3.0, platformă digitală de tip social network, dedicată resurselor umane din sistemul de CDI, dialogului între cercetători, factori de decizie şi actori cheie din domeniul cercetării. Printre rezultatele cu impact asupra comunităţii CDI din România se numără şi o serie de ghiduri dezvoltate în proiect, pe topici care vizează aplicarea legislației legată de proprietate intelectuală/ invențiile de serviciu; etica în cercetarea științifică; cadrul de raportare și monitorizare a resurselor umane din sistemul național de cercetare, dezvoltare și inovare. De asemenea, pe lista rezultatelor proiectului se regăsesc trei scenarii privind rolul infrastructurilor de cercetare pentru dezvoltarea integrată teritorială, pornind de la ştiinţă şi inovare – Laser Valley Land of Light. Pe întreaga perioadă de implementare, experţi recunoscuţi pentru activitatea desfăşurată în domenii precum proprietatea intelectuală, etica în CDI, comunicarea online, management instituţional, foresight, IT şi-au adus contribuţia în realizarea analizelor, studiilor, ghidurilor şi formarea membrilor grupului ţintă pe topicile principale ale proiectului.

Informații utile:

Partener proiect: Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei (AID)

Sursa de finanţare: proiect cofinanţat din Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA)

Link-uri utile:

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) - www.uefiscdi.gov.ro

Eficientizarea moni­torizării electronice a datelor din sistemul CDI (TIC) - http://date-cdi.ro

Engage in the Romanian Research Infrastructures System (ERRIS) - www.erris.gov.ro
Laser Valley Land of Light - http://www.date-cdi.ro/sites/default/files//uploads/Laser_Valley_Land_of_Lights_online_version_compressed.pdf
Ghid privind aplicarea legislatiei legata de proprietate intelectuala/inventii de serviciu - http://date-cdi.ro/sites/default/files//uploads/MANUAL%20BUNE%20PRACTICI.pdf
 

Persoană de contact:

Adriana Rotar

E-mail: adriana.rotar@uefiscdi.ro
Telefon: 0740 08 8201

 

Prentru a vizualiza aceasta pagina este nevoie de un browser modern.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer 9+