Obiective

Obiectivul general al proiectului il reprezinta:

Imbunatatirea capacitatii autoritatii de stat pentru cercetare (Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice) de a monitoriza electronic sistemul national de cercetare, dezvoltare si inovare (capital uman, infrastructuri de cercetare, rezultate), prin realizarea unui portal informational dedicat infrastructurilor si resurselor umane din domeniul cercetarii.

Registrul National al Infrastructurilor (RNI) reprezinta un portal prin intermediul caruia detinatorii infrastructurilor de cercetare publice sau private din Romania ofera informatii, dar si un acces rapid si comod catre serviciile asociate acestora. In cadrul acestui portal, calitatea serviciilor este evaluata de catre utilizatorii nationali sau internationali, cercetatori din domeniul public sau privat, conturandu-se astfel un sistem de reputatie credibil. Premisa construirii acestui portal: infrastructura de cercetare a Romaniei este parte a ecosistemului de inovare si trebuie inteleasa atat in sens fizic, cat si al serviciilor oferite utilizatorilor. Acestei componente, i se va adauga si componenta referitoare la capitalul uman/resursele umane din sistemul national de CDI.

Ambele componente vor asigura implementarea principiilor de open acces la datele publice, asigurand transparenta, dar si posibilitatea de a fi realizate studii, analize, rapoarte.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Asigurarea vizibilitatii personalului din cercetare;

2. Asigurarea vizibilitatii infrastructurilor nationale de cercetare;

3. Asigurarea vizibilitatii nevoilor de cercetare pentru operatorii economici;

4. Utilizarea eficienta si eficace a resurselor existente pentru activitatea de cercetare;

5. Facilitarea exploatarii rezultatelor cercetarii, pentru imbunatatirea calitatii vietii, cu impact asupra dezvoltarii societatii;

6. Promovarea normelor de etica in sistemul national de cercetare, dezvoltare si inovare.

Prentru a vizualiza aceasta pagina este nevoie de un browser modern.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer 9+